Εκδήλωση Σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στα ναυτιλιακά επαγγέλματα (Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, 2024)

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ Γυμνασίου ενημερώθηκαν από εκπροσώπους του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «YES TOUR TO SCHOOLS» για τις σπουδές και τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στους τομείς της Ναυτιλίας και του Τουρισμού. Το πρόγραμμα φέρει την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.