3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας & Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων (Β΄ Περίοδος) Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας και Επαναληπτικων Εξετάσεων Β Περιόδου 2018 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

Επίδοση Τελικών Ελέγχων Προόδου σχολικού έτους 2017-2018

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 14/06/2018 από τις 11:00 έως τις 13:00 θα δοθούν οι Τελικοί Έλεγχοι Προόδου των μαθητών/τριών του σχολείου.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της φετινής Β΄ Γυμνασίου θα κληθούν να συμπληρώσουν, αν επιθυμούν, δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης ΤΠΕ ή για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 στην αγγλική γλώσσα.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της φετινής Γ΄ Γυμνασίου ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες θα παραλάβουν μαζί με τον Έλεγχο Προόδου το αναμνηστικό λεύκωμα της Γ΄ Γυμνασίου, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς

Δυνατότητα αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Τα γραπτά δοκίμια των «κατ΄ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και των στρατευσίμων βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα ή για πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2018-2019 να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (καλή γνώση της γλώσσας-‘’lower’’) στην αγγλική γλώσσα ή πρόγραμμα για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, επί 3 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές/τριες που θα παρακολουθήσουν  τα μαθήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις αγγλικής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (επιπέδου Β2) ή στη διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ, για την οποία επίκειται η κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή.

 Για τον σκοπό αυτό και τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό των τμημάτων, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που αποφοιτούν από τη Β΄ Γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε ένα από τα δύο προγράμματα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση και παραδίδοντάς την στο σχολείο μέχρι τις 12 Ιουνίου 2018.

ΣΥΝΗΜ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ_ΤΠΕ

Ελληνικές Παραδοσιακές Συνταγές (αλμυρές και γλυκές)

Τα βιβλία συνταγών που ακολουθούν δημιουργήθηκαν από μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Θεματικής Εβδομάδας κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

 Ελληνικές Παραδοσιακές Συνταγές (αλμυρές)

Ελληνικές Παραδοσιακές Συνταγές (γλυκές)

Επίδοση Ελέγχων Προόδου Β΄ Τετραμήνου σχολικού έτους 2017-2018

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 05/06/2018 από τις 12:30 έως τις 14:00 θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου των μαθητών/τριών του σχολείου για το Β΄ τετράμηνο.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων 2018 και Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

Α΄ Γυμνασίου

ΥΛΗ Α ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018

Εξεταστεα ύλη Γλώσσα-Λογοτεχνια Α Γυμνασιου

2018 ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝ.

 

Β΄ Γυμνασίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018

Νεοελληνική Γλώσσα Β Τάξης

Λογοτεχνία Β΄ Τάξης

ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Γ΄ Γυμνασίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝ. ΚΗΦΙΣΙΑ

ΥΛΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Καλό διάβασμα και καλή επίδοση!

Έκθεση τεχνολογίας και καλλιτεχνικών 2018 του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς

Από τις 16.05.2018 έως και 18.05.2018 θα πραγματοποιηθεί η έκθεση τεχνολογίας και καλλιτεχνικών του  3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.

Ώρες επίσκεψης της Έκθεσης: 10.00 – 13.30 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΠΕΙΓΟΝ! Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-19

(Η πιο κάτω επιστολή απεστάλη (δια των μαθητών/τριών) στους Γονείς και Κηδεμόνες στις   03/05/2018)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

παρακαλούμε να επιστρέψετε άμεσα (υπογεγραμμένη) τη συνημμένη επιστολή που αφορά την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄ Λυκείου. Επειδή η διαδικασία άλλαξε άρδην θα πρέπει να προβείτε άμεσα στις αναφερόμενες στη συνημμένη επιστολή ενέργειες, για να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα εγγραφής στο Λύκειο.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι από τη φετινή σχολική χρονιά η εγγραφή θα γίνει από εσάς ηλεκτρονικά με τους κωδικούς σας ΓΓΠΣ (taxis) και το παιδί σας θα εγγραφεί/κατανεμηθεί στο Λύκειο της περιοχής σας με βάση τη διεύθυνση κατοικίας που έχετε δηλώσει (με Υπεύθυνη Δήλωση) στο σχολείο και κατ΄ επέκταση στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (myschool).

Επομένως, καλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα με το σχολείο και να επιβεβαιώσετε τα ακόλουθα:

- τη διεύθυνση κατοικίας σας,

- το ποιος από τους γονείς/κηδεμόνες θα πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή

Σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά το αμέσως επόμενο διάστημα, επομένως έχει μεγάλη σημασία η άμεση ανταπόκρισή σας.

(Κάνοντας κλικ στο link που ακολουθεί θα βρείτε στη δεύτερη σελίδα την επιστολή που πρέπει να επιστρέψετε υπογεγραμμένη άμεσα στο σχολείο – 03/05/2018)

2018 -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

 —–

(Κάνοντας κλικ στο link που ακολουθεί θα διαβάσετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Ενημέρωση και διευκρινίσεις για την Ηλεκτρονική Εγγραφή μαθητών/τριών στο Λύκειο» – 09/05/2018)

2018 -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

—–

(Κάνοντας κλικ στο link που ακολουθεί θα δείτε λεπτομερείς οδηγίες για την υποβολή «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής» – 11/05/2018)

Οδηγίες για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τουριστικά πρακτορεία για εκπαιδευτική εκδρομή σε Επίδαυρο και Ναύπλιο την Παρασκευή 18/05/2018

Την Παρασκευή 18/05/2018 το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή σε Επίδαυρο και Ναύπλιο.

Αριθμός μαθητών & καθηγητών: 126

Αναχώρηση: 08:15

Επιστροφή στο σχολείο: 20:00

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες πούλμαν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο σχολείο, για ένα (1) πούλμαν μέχρι την Tετάρτη 02/05/2018 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, δηλαδή με συστημένη επιστολή στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατρών 11-13, 14564 Κηφισιά, με Fax (στο 2108078779) ή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (στο e-mail: mail@3gym-kifis.att.sch.gr).