Πιστοποιητικά συμμετοχής στη δράση “Mission Zero” Astro Pi Challenge 2023/24

Σήμερα, Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, οι μαθητές και οι μαθήτριες του etwinning προγράμματος “The Amplified Blue Planet”, που  συμμετείχαν στη δράση The European Astro Pi Challenge “Mission Zero” 2023/24, έλαβαν τα πιστοποιητικά τους, όπου καταγράφεται η ακριβής ώρα έναρξης και λήξης της εκτέλεσης του προγράμματός τους, καθώς και η θέση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού ISS (International Space Station) κατά την εκτέλεση του κάθε προγράμματος.

Ένα μοναδικό ενθύμιο της ιστορίας του διαστήματος!