Δημιουργία Ηλεκτρονικού βιβλίου “Internet Safety Stories”

Με τη συμβολή όλων των μαθητών των σχολείων που συμμετέχουν στο etwinning πρόγραμμα, δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με ιστορίες σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς δημιούργησαν δύο ιστορίες προς απάντηση από άλλα σχολεία και πρόσφεραν λύση στην ιστορία “It wasn’t a joke” του 8ου Δημοτικού σχολείου Κηφισιάς.