Θερινή Εφημερία

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού το σχολείο μας θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 8:30-14:00.