Παραλαβή νέου εξοπλισμού για το Εργαστήριο Πληροφορικής

Ολοκληρώθηκε   η  παραλαβή και η παραμετροποίηση νέου εξοπλισμού για το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας.  Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο εργαστήριο που αποτελείται μεταξύ άλλων από έναν εξυπηρετητή  και 12 υπολογιστές γραφείου  καθώς και έναν εκτυπωτή. Η προμήθεια του έγινε μέσω ΥΠΑΙΘ/ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ.