Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα και τα τμήματα του Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-21.

Η ενισχυτική διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί φέτος διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 08/02/2021.

Οι μαθητές και μαθήτριες, που οι γονείς τους υπέβαλαν Αίτηση/Δήλωση συμμετοχής, θα λάβουν τις διευθύνσεις με τα εικονικά δωμάτια των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Πρόγραμμα.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-21