Έναρξη συμμετοχής στο Πρόγραμμα MODEL UNITED NATIONS (MUN)

Tο σχολείο μας ξεκίνησε να συμμετέχει στο πρόγραμμα MODEL UNITED NATIONS (MUN) από το σχολικό έτος 2015-2016.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα πιέστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ