Ανάθεση εκπαιδευτικής εκδρομής του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς στη Ρώμη στα πλαίσια του 8ου Ευρωπαϊκού μαθητικού συνεδρίου.

Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών το πρακτορείο που επιλέξαμε για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής είναι το IQ HOLIDAYS το οποίο έδωσε την πιο συμφέρουσα προσφορά, 679,5 ευρώ το άτομο τελική τιμή.