Ενημέρωση για την επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας από 18 Μαΐου 2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί από τα μέσα ενημέρωσης την επόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 επαναλειτουργεί η σχολική μας μονάδα μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας της.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:

Βάσει της υπ’ αριθμ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1739/06-05-2020):

1. Ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15), επομένως κάθε τμήμα θα χωριστεί σε δύο υποτμήματα τα οποία θα λειτουργούν σύμφωνα με τα κατωτέρω:

     α) Κάθε τμήμα με περισσότερους από δεκαπέντε (15) μαθητές, χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (α’ υποτμήμα και β’ υποτμήμα) κατά αλφαβητική σειρά.

     β) Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι μαθητές του α’ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β’ υποτμήματος τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α’ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του β’ υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Κατά τον ίδιο τρόπο, με εναλλαγή ημερών παρακολούθησης ανά εβδομάδα για κάθε υποτμήμα, θα συνεχίσει να λειτουργεί η σχολική μονάδα και για τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

2. Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν διεξάγονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων.

3. Τα κυλικεία των σχολικών μονάδων παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

4. Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών και η λειτουργία βιβλιοθηκών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 πρέπει να περιοριστεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση – αποχώρηση στη σχολική μονάδα φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών σε κάθε χώρο του σχολείου.

     Επομένως, για να λειτουργήσει η σχολική μονάδα διασφαλίζοντας την προστασία της υγείας όλων των εμπλεκομένων καλό είναι να μιλήσετε στα παιδιά σας, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να επιστρέψουν στο σχολείο και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που θα δίνονται καθημερινά από τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς.

      Τέλος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1765/8-5-2020 οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

    Για τον λόγο αυτό, όσοι/ες από εσάς σκοπεύετε να κρατήσετε τα παιδιά σας στο σπίτι για το επόμενο διάστημα είτε για τη διασφάλιση της δικής τους υγείας είτε της υγείας άλλων συγγενών πρέπει να συμπληρώσετε μια από τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις (αναλόγως με την περίπτωση στην οποία ανήκετε) και αφού τη σκανάρετε να τη στείλετε με email στο σχολείο.

     Τις τελευταίες ημέρες δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα λειτουργίας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί η ιστοσελίδα του σχολείου και να μην μπορούμε να λάβουμε ή να στείλουμε email. Καλό, λοιπόν, είναι αφού στείλετε την Υπεύθυνη Δήλωσή σας, να επικοινωνήσετε με το σχολείο, για να επιβεβαιώσετε την παραλαβή της.

     Ανακεφαλαιώνοντας:

  1. Στο mail που θα λάβετε χωριστά θα αναφέρεται το υποτμήμα στο οποίο ανήκει το  παιδί ή τα παιδιά σας. Αν ανήκει στο α υποτμήμα, θα έλθει στο σχολείο την πρώτη εβδομάδα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ αν ανήκει στο β’ υποτμήμα θα έλθει τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη.
  2. Αν θέλετε να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες, για να μην έλθει το παιδί ή τα παιδιά σας στο σχολείο, θα συμπληρώσετε μια από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και θα τις στείλετε με email στο σχολείο. 

Καλό είναι οι γονείς και κηδεμόνες να μην έρχεστε στο σχολείο και για ό,τι χρειάζεστε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή με email.

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Καλή συνέχεια με υγεία!

Ο Διευθυντής,

Νικόλαος Ι. Κούκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ