Καταγραφή αιτημάτων προμήθειας ψηφιακού εξοπλισμού για τη στήριξη μαθητών/τριών που έχουν ανάγκη (3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84, τ.Α΄, 13-4-2020, άρθρο 27):

1. Οι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η προμήθεια γίνεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.

2. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ανωτέρω παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα πεδία της φόρμας:

https://forms.gle/tf61QDGaiYAVCiWc8

μόνο στην περίπτωση που έχετε πραγματικά την ανάγκη να σας χορηγηθεί φορητή συσκευή (laptop, notebook, netbooks ή tablet) ή/και σύνδεση διαδικτύου, για να μπορέσει/ουν το παιδί/τα παιδιά σας να λάβει/ουν μέρος στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, θα πρέπει να αιτιολογήσετε συνοπτικά την ανάγκη αυτή.

Η συγκεκριμένη φόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 στις 22:00 (το βράδυ), προκειμένου να γίνει η αναγκαία επεξεργασία και να διαβιβαστούν το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου τα αιτήματά σας στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς.

Ευχές σε εσάς και τους δικούς σας για «Καλή Ανάσταση» με υγεία.

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Ι. Κούκης

ΦΕΚ_84_τ.Α_13-4-2020_άρθρο_27