Δελτίο Τύπου για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του καινοτόμου προγράμματος Erasmus+ “PRINT3D” του σχολείου μας στον τοπικό τύπο

Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία, το καινοτόμο διετές (2017-2019) Erasmus+ “PRINT3D” πρόγραμμα με τίτλο «Promoting Inclusion through Educational 3D Printing“ στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας. Το πρόγραμμα αυτό μας έδωσε την δυνατότητα να εκπαιδευτούμε στην τρισδιάστατη σχεδίαση αντικειμένων (3D Design) και στην εκτύπωσή τους (3d Printing).

Το πρόγραμμα http://www.erasmusprint3d.eu/ συντονίστηκε από την Ισπανική Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, στην Βαλένθια και σε αυτό συμμετείχαν οργανισμοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης από την Ελλάδα, την Ισλανδία και τη Λετονία καθώς και 3 σχολικές μονάδες στην Ελλάδα και 2 στην Ισπανία.

Όλα τα αντικείμενα που δημιουργήσαμε, θα προσφερθούν στο Φάρο Τυφλών της Ελλάδας και στο Μουσείο Αφής!

      

Πιο κάτω παρατίθενται τα Δελτία Τύπου που εστάλησαν στον διαδικτυακό (on-line) τοπικό τύπο και αφορούν την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Erasmus+ από το σχολείο μας.

1. Εφημερίδα «Βορεινή» (05/06/2018)

2. Εφημερίδα «Ενυπόγραφα» (05/06/2018)

3. Εφημερίδα «thessi.gr» (05/06/2018)

4. Εφημερίδα «Αμαρυσία» (06/06/2018)