Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2021-2022

Στο πιο κάτω αρχείο θα βρείτε το Πρόγραμμα Μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας του σχολικού έτους 2021-2022.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ_ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_2021-22