Απολογισμός 2018 για το Πρόγραμμα MODEL UNITED NATIONS (MUN)

Tο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2015-2016 συμμετέχει στο πρόγραμμα MODEL UNITED NATIONS (MUN).

Σχολικό Έτος 2015-2016

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: η κα Δωροπούλου Σαραντούλα, ΠΕ01 και η κα Μαστρογιάννη Αδαμαντία, ΠΕ03.

ATSMUN (Πάτρα) 18/02/2016 – 21/02/2016

MILANMUN (Μιλάνο) 15/03/2016 – 2-/03/2016

Σχολικό Έτος 2016-2017

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: η κα Δωροπούλου Σαραντούλα, ΠΕ01 και η κα Μαστρογιάννη Αδαμαντία, ΠΕ03.

RRMUN (Λονδίνο) 22/10/2016 – 27/10/2016

MILANMUN (Μιλάνο) 28/03/2017 – 02/04/2017

ATSMUN (Πάτρα) 27/04/2017 – 30/04/2017

Σχολικό Έτος 2017-2018

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: ο κ. Κούκης Νικόλαος, ΠΕ02 και η κα Δούμα Θεοδώρα, ΠΕ06.

ATSMUN (Πάτρα) 15/03/2018 – 18/03/2018